<div dir="ltr">BTW: I have changed dub.json a little too:<div><br></div><div><div>{</div><div>    "name": "vibedtest",</div><div>    "targetName": "vibedtest",</div><div>    "targetType": "executable",</div><div>    "targetPath": "bin",</div><div>    "dependencies": {</div><div>        "vibe-d": "~>0.8.2-alpha.1"</div><div>    },</div><div>    "subConfigurations": {"vibe-d": "libevent"},</div><div>    "versions": [</div><div>        "VibeManualMemoryManagement"</div><div>    ],</div><div>    "buildTypes": {</div><div>        "release": { "buildOptions": ["releaseMode", "optimize", "inline"],</div><div>                     "dflags-posix-ldc": ["-flto=thin", "-Xcc=-fuse-ld=gold"] }</div><div>    }</div><div>}</div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Thu, Sep 21, 2017 at 3:32 PM, Vadim Lopatin via Digitalmars-d <span dir="ltr"><<a href="mailto:digitalmars-d@puremagic.com" target="_blank">digitalmars-d@puremagic.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">On Thursday, 21 September 2017 at 13:09:33 UTC, Daniel Kozak wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
wrong version, this is my letest version: <a href="https://paste.ofcode.org/qWsQikdhKiAywgBpKwANFR" rel="noreferrer" target="_blank">https://paste.ofcode.org/qWsQi<wbr>kdhKiAywgBpKwANFR</a><br>
</blockquote>
<br></span>
Thank you!<br>
Updated.<br>
</blockquote></div><br></div>